Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179163/01 z dnia 26.05.2022r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Hajnówce na rok 2022- 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  03.06.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania:   c1e3a2d5-5f62-4fec-8ef9-9b716fca84d0

data publikacji w miniPortal: 26.05.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c1e3a2d5-5f62-4fec-8ef9-9b716fca84d0

TOP
WSTECZ
Skip to content