Komunikacja

TSL

Dział drogowy

PUK Trans

Historia Spółki, to historia ludzi ją tworzących, historia ich życiorysów wplecionych w codzienny trud i działania zmierzające co ciągłego podwyższania standardów.

W dniu 28 października 1994 roku uchwała IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce powołano Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako kontynuatora tradycji i osiągnięć państwowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej.

Przedsiębiorstwo zawsze miało charakter wielobranżowy, a zadaniem pracujących w nim ludzi było zabezpieczenie sprawnego działania urządzeń i usług komunalnych, czyli tego, co miastu i jego mieszkańcom jest niezbędne do życia. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed firmą jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług.

Prawie 30 lat to długi okres czasu. Tak, jak zmieniało się nasze miasto przez te lata, tak zmieniała się też nasza firma. Ale ciągle jest to ta sama firma z siedzibą w tym samym miejscu przy ulicy Łowczej 4 w Hajnówce. Ważne są nie tylko daty ale przede wszystkim ludzie, którzy je wypełniają.

Kapitał zakładowy spółki stanowi 13 799 000,00 zł

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125901 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

1. Jarosław Kot – Prezes Zarządu
2. Marcin Kuptel - Członek Zarządu

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

1. Jerzy Paszkiewicz - Przewodniczący RN
2. Katarzyna Hanna Tomaszuk - Wiceprzewodniczący RN
3. Jan Zdanowski - Sekretarz RN - przedstawiciel załogi pracowniczej
4. Edyta Tyniewicka - Członek RN
5. Dariusz Plis - Członek RN - przedstawiciel załogi pracowniczej

Działalność PUK Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania spółki są kompleksowe usługi budowlane, drogowe oraz sprzedaż materiałów budowlanych. Od niedawna w zakres wykonywanych usług wszedł transport rzeczy, transport osób w tym Komunikacja Miejska w Hajnówce.


Terenem działalności podstawowej Spółki jest miasto Hajnówka, ale firma z powodzeniem realizuje usługi we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, częściowo bielskiego i siemiatyckiego.


Przedsiębiorstwo spełnia dużą rolę w życiu każdego mieszkańca naszego miasta i szerokich okolic, a oferowane przez Spółkę usługi stanowią integralną i nieodłączną część naszego bytu. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji osiąganie celów strategicznych spółki, zapewniamy naszym klientom najwyższy standard jakościowy i estetyczny powierzonych nam zadań.


Firma jest zaangażowana w sprawy lokalne poprzez aktywne wspieranie licznych przedsięwzięć proekologicznych oraz sponsorowanie wielu wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych.

Firma kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na profesjonalnej obsłudze i atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Spółkę.

Firma to ludzie…- sukces zawdzięczamy naszym pracownikom- Spółka zatrudnia ponad 200 osób z fachową wiedzą. Nie ustają oni w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i są zawsze gotowi na nowe wyzwania. Przykładamy więc szczególną uwagę do tego, by rekrutować najlepszych kandydatów. Szkolenia, zdobywanie uprawnień to tylko niektóre możliwości jakie Spółka oferuje utalentowanym pracownikom.

TOP
WSTECZ
Skip to content Secured By miniOrange