O firmie

PUK Hajnówka

W dniu 28 października 1994 roku uchwałą IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce powołano Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako kontynuatora działalności państwowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej.

Przedsiębiorstwo zawsze miało charakter wielobranżowy, a rolą pracujących w nim ludzi było zabezpieczenie sprawnego działania urządzeń i usług komunalnych. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed firmą jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług.

Działalność PUK Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania spółki są kompleksowe usługi budowlane, drogowe oraz sprzedaż materiałów budowlanych. W zakres wykonywanych usług wchodzi również transport rzeczy i transport osób, w tym Komunikacja Miejska w Hajnówce.


Terenem podstawowej działalności Spółki jest miasto Hajnówka, ale firma z powodzeniem realizuje usługi we wszystkich gminach powiatu hajnowskiego, częściowo bielskiego, siemiatyckiego i białostockiego.


Przedsiębiorstwo spełnia dużą rolę w życiu każdego mieszkańca Hajnówki i okolic, a oferowane przez Spółkę usługi stanowią integralną i nieodłączną część naszego bytu. Dzięki konsekwentnie realizowanym celom strategicznym spółki zapewniamy naszym klientom najwyższy standard profesjonalnego działania i świadczenia usług.


Firma jest zaangażowana w sprawy lokalne, aktywnie wspierając liczne przedsięwzięcia proekologiczne oraz sponsorując wydarzenia kulturalne i sportowe.

 

Funkcjonujemy i rozwijamy się już prawie 30 lat!

To naprawdę długi okres czasu. Tak, jak zmieniało się miasto Hajnówka przez te lata, tak zmieniała się też nasza firma. Jednak PUK to, oprócz wieloletniego doświadczenia, przede wszystkim pracownicy. Spółka zatrudnia ponad 200 osób z fachową wiedzą. Dbamy o atrakcyjne warunki pracy i dodatkowe benefity, czym zapewniamy organizacji najlepszych pracowników. Dzięki wzajemnemu zaufaniu wspólnie odpo­wia­damy na wyzwania, jakie niesie przyszłość — z cieka­wo­ścią, odwagą i wsparciem.

 

Kapitał zakładowy spółki stanowi 13 799 000,00 zł

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125901 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

1. Jarosław Kot — Prezes Zarządu
2. Marcin Kuptel — Członek Zarządu

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

1. Jerzy Paszkiewicz — Przewodniczący RN
2. Katarzyna Hanna Tomaszuk — Wiceprzewodniczący RN
3. Dariusz Plis — Sekretarz RN — przedstawiciel załogi pracowniczej
4. Edyta Tyniewicka — Członek RN
5. Sławomir Rafał Batura — Członek RN — przedstawiciel załogi pracowniczej

TOP
WSTECZ
Skip to content