ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Paliwo alternatywne

Surowce wtórne

HajnoMIX

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce działa od 2010 roku i jest jedynym obiektem w obrębie 3 powiatów (hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego), który kompleksowo zajmuje się gospodarką odpadami.

W ramach posiadanego pozwolenie zintegrowane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność, której przedmiotem jest prowadzenie instalacji:

 1. Mechanicznego przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania:
  • do 32 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych
  • do 5 000 Mg/rok odpadów opakowaniowych
  • do 20 000 Mg/rok odpadów wysokoenergetycznych, nienadających się do wykorzystania surowcowego, ale stanowiący odpowiedni materiał do produkcji paliwa alternatywnego
  • do 20 000 Mg/rok zmieszanych odpadów budowlanych
 2. Biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostowania odpadów) o zdolności przyjmowania do 4 000 Mg/ rok
 3. Biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów) o zdolności przetwarzania do 15 000 Mg/rok frakcji podsitowej pochodzącej z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (w części instalacji MBP)
 4. Składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

 

ZOBACZ:

TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA ODPADÓW

HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

TOP
Skip to content