Hierarchia postępowania z odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązuje nas hierarchia postępowania z odpadami, która pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska naturalnego oraz optymalnie wykorzystać cenne surowce zawarte w odpadach.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi, przygotowując do ponownego użycia lub do recyklingu, a jeżeli to nie jest możliwe, poddać innym procesom odzysku, w ostateczności unieszkodliwieniu.

Hierarchia postępowania z odpadami

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów – zmniejszanie ilości odpadów przez ponowne ich użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu.

  • zagospodaruj odpady kuchenne i ogrodowe (np. w przydomowych kompostownikach)
  • unikaj „jednorazowych” torebek – używaj np. toreb wielokrotnego użytku
  • kupuj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań, wybieraj jedno duże zamiast kilku małych
  • kupuj baterie nadające się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych
  • rób przemyślane zakupy – kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj żywności
  • racjonalnie korzystaj z papieru – drukuj po obu stronach kartki
  • segreguj odpady

2. Przygotowanie do ponownego użycia – to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane.

  • wiele rzeczy obecnych w domu, zamiast wyrzucać, można powtórnie użyć, np. wykorzystując szklane butelki, słoiki przy robieniu przetworów
  • kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (np. butelki zwrotne)
  • nie wyrzucaj zepsutych przedmiotów lub urządzeń, spróbuj je naprawić lub oddaj do naprawy
  • sprzedaj, wymień lub oddaj zużytą odzież, obuwie, używany sprzęt, meble, itd.
  • korzystaj z wypożyczalni różnego rodzaju przedmiotów, sprzętów, itp.

3. Recykling – to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach, wyróżniamy kilka rodzajów recyklingu, choćby takie jak:

  • Recykling surowcowy – zwany też chemicznym, polega na odzyskiwaniu surowców użytych do produkcji danego wyrobu. Surowce po chemicznym procesie odzysku mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych produktów tego samego rodzaju. Na przykład z zebranych tworzyw sztucznych produkuje się nowe plastikowe opakowania.
  • Recykling organiczny – zwany kompostowaniem, polega na naturalnym unieszkodliwianiu odpadów biodegradowalnych w procesie ich rozkładu przez mikroorganizmy. Efektem procesu jest kompost, czyli naturalny nawóz.
  • Recykling materiałowy – zwany też mechanicznym, polega na ponownym przetworzeniu odpadów w produkty o wartości użytkowej. Przykładem takiego działania jest produkowanie z zużytych opon nawierzchni do biegania albo gumowych dywaników.

4. Inne procesy odzysku – np. odzyskiwanie energii z odpadów poprzez produkcję paliwa alternatywnego RDF, czy produkcja biogazu z odpadów

5. Unieszkodliwianie – dotyczy odpadów, których nie można było poddać recyklingowi lub innemu procesowi odzysku. Unieszkodliwianie odpadów polega na poddawaniu ich procesom przekształcania biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Głównymi metodami stosowanymi do unieszkodliwiania są:

  • Unieszkodliwianie biologiczne, czyli np. wytwarzanie stabilizatu oraz jego unieszkodliwianie na składowisku odpadów
  • Unieszkodliwianie termiczne
  • Deponowanie odpadów na składowiskach

Niesegregowane lub nieodpowiednio zagospodarowane odpady, nieodwracalnie degradują środowisko i mogą przyczyniać się do powstawania chorób zarówno u ludzi, zwierząt jak i roślin.
Pamiętaj, że odpadów niebezpiecznych nie można spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji i gruntu.

TOP
WSTECZ
Skip to content