PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK

Drugie Życie Rzeczy

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

adres:
ul. Szosa Kleszczelowska 35
17-200 Hajnówka
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Od 1 stycznia 2021 roku został uruchomiony nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce.

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak:

 1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

3) odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

4) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego; 

14) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym: 

  1. a) z samochodów osobowych- do 4 sztuk w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego
  2. b) z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków; 

15) odpady zielone; 

16) odpady budowlane i rozbiórkowe o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego;

17) odpady tekstyliów i odzieży; 

18) popiół i żużel.”.

 Punkt nie przyjmuje odpadów:

  1. sprzętów AGD RTV niekompletnych,
  2. piasku,
  3. pni, korzeni i konarów drzew,
  4. zderzaków i innych części samochodowych,
  5. eternitu.

Punkt nie przyjmuje odpadów, powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK jest czynny w dniach:
poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00,
środa - czwartek - piątek w godzinach 14.00 – 18.00,
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

UWAGA! Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest wskazanie przez osobę dostarczającą odpady nazwy ulicy i numeru nieruchomości, na której odpady powstały oraz okazanie (do wglądu) dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej do wglądu należy okazać dokument płatności oraz wydruk czynszu ze wskazaniem pozycji za gospodarowanie odpadami lub zaświadczenie wystawione przez zarządcę potwierdzające wnoszenie opłaty za odpady

Kontakt w sprawie: Zakład Zagospodarowania Odpadów, tel. (85) 876 73 80

TOP
WSTECZ
Skip to content Secured By miniOrange