Paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce jest wytwarzane certyfikowane paliwo alternatywne z wysokokalorycznych pozostałości z segregacji odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z gospodarstw domowych oraz z przemysłu. Paliwo pre-RDF/ RDF przekazywane jest do odzysku energii w cementowniach lub elektrociepłowniach.

Odpady to cenne źródło energii, dlatego warto stawiać na paliwa alternatywne, ponieważ

  • Jest wytwarzane z odpadów, które nie mogą być wykorzystane w żadne inny sposób i w innym wypadku trafiłyby na składowisko.
  • Jest tanie i wysokoenergetyczne
  • Nie przyczynia się do drenażu kurczących się i stale drożejących tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii

jak powstaje nasze paliwo alternatywne

Na instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów trafiają odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, z których wydzielane są surowce wtórne, które są przekazywane dalej do recyklingu.

Pozostała część odpadów kierowana jest w pole działania separatora metali  oraz do separatora powietrznego, gdzie następuje wydzielenie materiałów wysokoenergetycznych zwanych pre-RDF, klasyfikowana pod kodem 19 12 12 jest to produkt do produkcji paliwa alternatywnego. Ostatecznie frakcję kaloryczną kieruje się do rozdrabniacza, którego zadaniem jest przekształcenie materiału do odpowiednich rozmiarów.

Powstałe paliwo alternatywne o kodzie 19 12 10 jest suszone i transportowane do hali magazynowej paliwa alternatywnego.

zastosowanie

Tego rodzaju paliwa nie można wykorzystywać w gospodarstwach domowych. Aby ich spalanie było w pełni bezpieczne dla środowiska, potrzebne są skomplikowane systemy pieców i filtrów. Dziś są one bardzo drogie i tylko wielkie zakłady przemysłowe stać na ich zakup. Paliwo pre-RDF/ RDF przekazywane jest do cementowni lub elektrociepłowni jako odpady wykorzystywane w procesie współspalania. 

produkt certyfikowany

Posiadamy certyfikat na produkcję paliwa z biomasy, który pozwala uczestniczyć w Systemie KZR INiG (System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu).

Jest to dokument potwierdzający spełnianie warunków produkcji paliw zgodnie ze standardami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018r. (UE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II).

TOP
Skip to content