Ogłoszenie nr 2023/BZP 00531937 z dnia 05/12/2023r

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

DOSTAWA W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 

 Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych2023/BZP 00531937

Ofertę należy złożyć do dnia  14.12.2023 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6808163e-9349-11ee-ba3b-4e891c384685

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-6808163e-9349-11ee-ba3b-4e891c384685

TOP
Skip to content