HajnoMIX

Oferujemy sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą HajnoMIX, jest to środek wzbogacający glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe, poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Jak powstaje nasz kompost

Środek powstaje z przekompostowanych:

 • odpadów roślinnych ulegających biodegradacji (pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i przydomowej)
  o kodzie 20 02 01 – w ilości ok. 99%
 • odpadowej masy roślinnej (pochodzącej z rolnictwa i ogrodnictwa) o kodzie 02 01 03 – w ilości ok. 1%.

Odpady po zważeniu i zaewidencjonowaniu trafiają na płytę kompostową, tam w zależności od potrzeb są doczyszczane (ręcznie) i/ lub rozdrabniane za pomocą rozdrabniacza mobilnego. Następnie biomasę układa się w luźne pryzmy przy pomocy ładowarki czołowej.

W momencie uformowania pryzmy i jej pierwszego napowietrzenia rozpoczyna się proces intensywnego kompostowania odpadów biodegradowalnych (I etap kompostowania), który przebiega w temp. 55-65°C przez ok. 2 tygodnie. Proces ten monitoruje się poprzez pomiar temperatury i ocenę wilgotności materiału (do zraszania pryzm wykorzystywane są wody z sieci zakładowej). Wykonywane są cyklicznie pomiary temperatury w pryzmach, które pozwalają określić poszczególne fazy przemian materiału biodegradowalnego, a co za tym idzie zajście procesu higienizacji.

Po procesie intensywnego kompostowania prowadzony jest proces dojrzewania kompostu (II etap kompostowania), który trwa do 10 tygodni.

Po zakończeniu procesu kompostowania materiał zostaje przesiany na sicie mobilnym o wielkości oczek do 20mm. Frakcje nadsitowe zawierające pozostałości nieprzekompostowanych odpadów zielonych zostaje skierowane do ponownego procesu kompostowania lub unieszkodliwiania na składowisku. Natomiast frakcja podsitowa po uzyskaniu pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wprowadzana do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby.

zawartość składników nawozowych i zakres stosowania

Zawartość składników nawozowych

W jednej tonie środka znajduje się co najmniej

 • 6 kg azotu (N)
 • 3 kg fosforu (P) w przeliczeniu na P2O5
 • 4 kg potasu (K) w przeliczeniu na K2O
 • 107 kg substancji organicznej

Zakres stosowania

Środek może być stosowany na wszystkich glebach:

 • w uprawach polowych
 • na użytkach zielonych
 • w warzywnictwie
 • w uprawach sadowniczych
 • w uprawach roślin ozdobnych
 • inne (rekultywacja gruntów)

Szczególnie przydatny jest do stosowania na glebach o małej zawartości substancji organicznej i na gruntach zdegradowanych, wyczerpanych ze składników pokarmowych.

JAK KUPIĆ HAJNOMIX

 • Przy odbiorze własnym transportem i zakupie do 25 ton — zakup jest możliwy bez dokonywania wcześniejszego zamówienia
 • Przy zamówieniu dodatkowej usługi transportu środka HajnoMIX oraz zakupie powyżej 25 ton lub cyklicznych – obowiązuje złożenie zamówienia na e-mail: zzo@puk-hajnowka.pl (pobierz FORMULARZ ZAMÓWIENIA)

Cena sprzedaży oraz transportu zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM

Sprzedaż prowadzona jest w miejscowości Hajnówka na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Szosa Kleszczelowska 35, od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00 oraz w sobotę 8:00 – 12:00

Dostępność środka jest okresowa, uzależniona od pory roku i warunków atmosferycznych, dlatego przed dokonaniem zakupu można sprawdzić dostępność, kontaktując się pod numerem telefonu 85 876 73 80

Szczegółowe warunki sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. HajnoMIX określa REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

 

PRODUKT CERTYFIKOWANY

Aby móc wprowadzić kompost do obrotu przeszliśmy długotrwałą i skomplikowaną ścieżkę legislacyjną. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i uzyskaniu 9 pozytywnych opinii uprawnionych jednostek naukowo-badawczych.

Dnia 21.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce otrzymało decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „HajnoMIX”.

 

LINKI:

REGULAMIN

CENNIK

CERTYFIKAT

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel. 85 876 73 80; 730 919 888

E-mail: zzo@puk-hajnowka.pl

TOP
Skip to content