Ogłoszenie 2022/BZP 00345302/01 z dnia 13.09.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa ścian oporowych wydzielających przestrzenie składowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  29.09.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: bf091e06-1288-4aef-8ca7-96ec9f68894b

data publikacji w miniPortal: 13.09.2022r.

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf091e06-1288-4aef-8ca7-96ec9f68894b

TOP
Skip to content