Ogłoszenie nr 2022/S 127-360905 z dnia 05.07.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka dwukomorowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  01.08.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 1f5213b9-bc24-4435-ae66-2fa1a0eaacee

 

data publikacji w miniPortal: 05.07.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f5213b9-bc24-4435-ae66-2fa1a0eaacee

TOP
WSTECZ
Skip to content