Ogłoszenie nr 2022/S 135-384724 z dnia 15.07.2022r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07 w podziale na 3 części

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  24.08.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 862b61db-6da6-484e-9427-0c98a75496ad

 

data publikacji w miniPortal: 15.07.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/862b61db-6da6-484e-9427-0c98a75496ad

TOP
Skip to content