Ogłoszenie nr 2022/S 206-587018 z dnia 25.10.2022.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: " DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W HAJNÓWCE"

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  22.11.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 6ec808d3-d860-4e8a-8574-a81c163b1e59

data publikacji w miniPortal: 25.10.2022r.

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ec808d3-d860-4e8a-8574-a81c163b1e59

 

TOP
WSTECZ
Skip to content