Ogłoszenie 2022/S 229-660735 z dnia 28.11.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce- II postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  12.12.2022 do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 9a28f01f-a258-4214-bd91-7a98634dfc7c

 

data publikacji w miniPortal: 28.11.2022 

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a28f01f-a258-4214-bd91-7a98634dfc7c

TOP
WSTECZ
Skip to content