Ogłoszenie nr 2024/BZP 00297892 z dnia 23 kwietnia 2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego lekkiego samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym z zabudową wywrotki trójstronnej

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  2024/BZP 00297892/01 z dnia 23 kwietnia 2024

Ofertę należy złożyć do dnia  08.05.2024 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94172776-009f-11ef-885b-8267c0608453

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-94172776-009f-11ef-885b-8267c0608453

TOP
WSTECZ
Skip to content