Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015311/01 z dnia 09.03.2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego używanego samochodu z zabudową bezpylną do odbioru odpadów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  23.03.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 43a6bc6d-5aba-4eb4-8257-6c0ef1cf613c

 

PLIKI DO POBRANIA:

TOP
Skip to content