Ogłoszenie nr 2021/BZP 00280813/01 z dnia 23/11/2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego nowego samochodu o Napędzie elektrycznym”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  07.12.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 0ab4ac2e-8977-4aed-ab7c-033c2e021903

data publikacji w miniPortal: 23.11.2021r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ab4ac2e-8977-4aed-ab7c-033c2e021903

TOP
WSTECZ
Skip to content