Ogłoszenie nr 2021/S 141-372606 z dnia 23.07.2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Modernizacja linii sortowniczej odpadów komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  25.08.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 93bf049e-1b82-435d-9cce-1510cd7c21e9  

data publikacji w miniPortal: 23.07.2021r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/93bf049e-1b82-435d-9cce-1510cd7c21e9

TOP
WSTECZ
Skip to content