Ogłoszenie nr 2021/S 203-529540 z dnia 19.10.2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

DostawA w ramach leasingu operacyjnego Fabrycznie Nowych samochodów ciężarowych typu: Śmieciarka jednokomorowa  i Śmieciarka Dwukomorowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  16.11.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 8c176551-1dd3-45a1-92f2-b959fbde1dad

data publikacji w miniPortal: 19.10.2021r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c176551-1dd3-45a1-92f2-b959fbde1dad

TOP
Skip to content