Ogłoszenie nr 2021/S 223-586423 z dnia 17/11/2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  14.12.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: ee5eac6e-26df-4aaa-b3b0-6978e43c4b79

data publikacji w miniPortal: 17.11.2021r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee5eac6e-26df-4aaa-b3b0-6978e43c4b79

TOP
WSTECZ
Skip to content