Ogłoszenie nr 2022/BZP 00079360/01 z dnia 08/03/2022r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  16.03.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 843a8b06-e6ca-40b7-8721-e67c5000b36b

 

data publikacji w miniPortal: 08.03.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/843a8b06-e6ca-40b7-8721-e67c5000b36b

TOP
WSTECZ
Skip to content