Ogłoszenie nr 2022/BZP 00146123/01 z dnia 05.05.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego naczepy z ruchomą podłogą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  19.05.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania:  ea38d060-6e69-4bb0-ac43-f2584fd889c0

 

data publikacji w miniPortal: 05.05.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea38d060-6e69-4bb0-ac43-f2584fd889c0

TOP
WSTECZ
Skip to content