Ogłoszenie nr 2022/S 026-065511 z dnia 07/02/2022r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  11.03.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: 1b8dbb34-1070-4c1e-b57b-daac74b6e224

data publikacji w miniPortal: 07.02.2022r.

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1b8dbb34-1070-4c1e-b57b-daac74b6e224

TOP
Skip to content