Ogłoszenie nr 2022/S 081-217476 z dnia 26.04.2022.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego śmieciarki dwukomorowej (cz. I) oraz wykonanie zabudowy śmieciarki jednokomorowej (cz. II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  25.05.2022 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Identyfikator postępowania: bd867b8d-8e52-4093-a339-679e537d82d6

 

data publikacji w miniPortal: 26.04.2022r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd867b8d-8e52-4093-a339-679e537d82d6

TOP
WSTECZ
Skip to content