Ogłoszenie nr 2023/S 063-186337 z dnia 29/03/2023r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową do zbiórki odpadów oraz osprzętem do mycia pojemników

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  26.04.2023 do godziny 10:00.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-575e4e49-cd4c-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-575e4e49-cd4c-11ed-9355-06954b8c6cb9

TOP
Skip to content