Ogłoszenie nr 2023/S 175-550346 z dnia 12.09.2023r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W HAJNÓWCE."

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2023/S 175-550346

Ofertę należy złożyć do dnia  10.10.2023 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d12942ff-4c9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-d12942ff-4c9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

TOP
Skip to content