Ogłoszenie nr 2023/S 179-560812 z dnia 18/09/2023r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07 w podziale na 3 części.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Usługi

 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2023/S 179-560812

Ofertę należy złożyć do dnia  17.10.2023 do godziny 10:00.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c62f39ac-5202-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c62f39ac-5202-11ee-9aa3-96d3b4440790

TOP
Skip to content