Ogłoszenie nr 2024/BZP 00345112/01 z dnia 29/05/2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Dostawy

Dostawa w  ramach leasingu operacyjnego naczepy z ruchomą podłogą

 

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  2024/BZP 00345112/01 z dnia 29 maja 2024

 

Ofertę należy złożyć do dnia  14.06.2024 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9879c42d-1ce5-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-9879c42d-1ce5-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

TOP
Skip to content