Ogłoszenie nr 542320-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:Leasing operacyjny używanego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową - II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: do 05.06.2020r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:

TOP
Skip to content