Ogłoszenie nr 92874-2024 z dnia 14.02.2024r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Usługi związane z odpadami – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12 w podziale na 2 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Usługi

 

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej S:32/2024 pod nr 92874-2024 z dnia 14.02.2024r.

Ofertę należy złożyć do dnia  26.03.2024 do godziny 10:00.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1dd11cf6-b9ca-11ee-b7da-22bd761ba7f3

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-1dd11cf6-b9ca-11ee-b7da-22bd761ba7f3

TOP
Skip to content