DUBICZE OSOCZNE

,,Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową’

Inwestor: Gmina Hajnówka

Okres realizacji: od dnia 13.03.2019r. do dnia 14.08.2024r.

Całkowita wartość robót budowlanych: 386.332,75 złotych

TOP
WSTECZ
Skip to content