GREDELE

,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Szczyty - Nowodwory’’

Inwestor: Gmina Orla

Okres realizacji: od dnia 25.05.2016r. do dnia 16.08.2016r.

Całkowita wartość robót budowlanych: 311.255,98 złotych

TOP
WSTECZ
Skip to content