NADLEŚNICTWO CZERLONKA

Budowa budynku administracyjno – socjalnego nr 1 w ramach zadania p.n. ,,Budowa kompleksu budynków szkółki leśnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Okres realizacji: od dnia 18.08.2018r. do dnia 31.07.2019r.

Całkowita wartość robót budowlanych: 1.333.173,10 złotych

TOP
Skip to content