SPZOZ NAREW

,,Remont, rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi’’

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Okres realizacji: od dnia 11.06.2021r.  do dnia 14.12.2021 r.

Całkowita wartość robót budowlanych: 1.142.712,04 złotych

TOP
Skip to content