DZIAŁ OCZYSZCZANIA

Usługi odbioru odpadów budowlanych i elektroodpadów

CZYSTY GRUZ

Co może być wrzucane do kontenerów na czysty gruz?

Usługa wywozu czystego gruzu może być wykorzystana do usuwania jedynie takich odpadów jak:

 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • dachówka
 • mury i tynki
 • kafelki

Co nie może być wrzucane do kontenerów na czysty gruz?

W kontenerze na odpady budowlane czysty gruz NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • płyty i inne materiały izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.: 
  - puszki i wiaderka po farbach,
  - chemikalia,
  - aerozole,
  - oleje
 • ciecze,
 •  baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • złom metalowy,
 • drewno, papier, szkło
 • tworzywa sztuczne w tym folia i styropian,
 • odpady komunalne i ubrania,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • opony,
 • papa,
 • ziemia

Pomocne informacje

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane, możesz dużo zaoszczędzić. Odbiór czystego gruzu jest znacznie tańszy niż zanieczyszczonego.
Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

 

ZMIESZANE ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE
Ważne informacje przed zamówieniem

Co może być wrzucane do kontenerów na zmieszane odapady remontowo-budowlane?

Usługa wywozu zmieszanych odpadów remontowo – budowlanych  może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:

 • folia budowlana, folii malarskiej, ogrodowej (mało zabrudzonej)
 • profile metalowe
 • złom
 • płyty kartonowo — gipsowe
 • elementy drewniane
 • opakowań po chemii budowlanej
 • tworzyw sztucznych
 • elementy framugi okiennej lub drzwiowej
 • szkła butelkowego i opakowań

Co nie może być wrzucane do kontenerów na odpady budowlane zmieszane?

W kontenerze na odpady budowlane zmieszane NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.: 
  - puszki i wiaderka po farbach,
  - chemikalia,
  - aerozole,
  - oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady komunalne,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki,
 • ziemia,
 • opony
 • papa.

 

PAPĘ pozbawioną innych odpadów takich jak gruz czy innych odpadów pobudowanych wrzuć luzem do kontenera.

MATERIAŁY IZOLACYJNE (STYROPIAN/WEŁNA MINERALNA)

Materiał izolacyjny pozbawiony innych odpadów takich jak gruzu czy innych odpadów pobudowanych wrzuć luzem do kontenera.

SZKŁO OKIENNE

Szkło okienne pozbawione innych odpadów takich jak framuga okienna lub innych odpadów wrzuć luzem do kontenera.

 

KONTENERY NA ODPADY BUDOWLANE:

Posiadamy następujące kontenery:

Kontener KP-3 (3m3)
Najczęściej mały kontener 3m3 wykorzystywany jest przy drobnym remoncie mieszkania lub domu.

Kontener KP-5 (5m3)
Najczęściej mały kontener 5m3 wykorzystywany jest przy większym remoncie domu, mieszkania lub też na niewielkim placu budowy.

Orientacyjne wymiary kontenera:

Kontener KP-7 (7m3)
Średni kontener na gruz, gruz ceglany, gruz betonowy. Najczęściej kontener 7m3 wykorzystywany jest przy dużym remoncie mieszkania lub domu.

Ważne informacje o podstawianiu oraz odbieraniu kontenerów: 

To Ty wskazujesz miejsce podstawienia kontenera, dlatego też:

 • Powinieneś zapewnić szeroki, pusty dojazd oraz zabezpieczyć odpowiednie, utwardzone miejsce podstawienia.
 • Musisz zapewnić bezpośredni dostęp do kontenera.
 • O kontener nie możesz opierać innych elementów, które nie zmieściły się do niego.
 • Nie musisz być obecny przy podstawianiu i odbieraniu kontenera na gruz, ale nie zwalnia cię to z obowiązku otwarcia bramy i zabezpieczenia miejsca.
 • Kontenery  nie mogą być przepełniony, odpady nie mogą wystawać ponad wysokość burt.
 • Gromadzony odpad do kontenera winien być zgodny z twoim indywidualnym zamówieniem. W przypadku wystąpienia innych odpadów niż określone zamówieniem PUK Sp. z o.o. obciąży Klienta zwiększonym kosztem zagospodarowania odpadu.

 

USŁUGI ODBIORU ELEKTROODPADÓW:

Odbieramy odpłatnie elektroodpady z firm i instytucji oraz osób fizycznych. 

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ELEKTROODPADÓW

Elektrośmieci to, zgodnie z ustawą, każdy rodzaj urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, które jest zasilane prądem elektrycznym lub które taki prąd wytwarza, przesyła czy też mierzy. Warto pamiętać, że do tej kategorii zaliczają się także urządzenia zasilane przez baterie czy pola elektromagnetyczne.
Do elektrośmieci zaliczamy nie tylko duże urządzenia takie jak lodówki, pralki, drukarki, ale i zabawki, szczoteczki elektryczne, golarki.

Dostarczany sprzęt powinien być kompletny, tj. nie ucinamy kabli, nie wyjmujemy silnika itp.

 

TOP
WSTECZ
Skip to content Secured By miniOrange