ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Paliwa alternatywne

Surowce wtórne

Dołącz do Nas

Do pobrania

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zakład Zagospodarowania Odpadów kompleksowo zajmuje się gospodarką odpadów komunalnych na terenie gminy miejskiej Hajnówka oraz sąsiednich gmin z regionu południowej części województwa podlaskiego.

Zakład zapewni maksymalny stopień odzyskania i przetworzenia odpadów w produkty do ich dalszego wykorzystania, dotyczy to również istniejącego składowiska. Zakład zagospodarowania odpadów, zapewni bezpieczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz uzyskanie z gospodarki odpadami konkretnych efektów ekonomicznych, pochodzących ze zbycia głównego produktu, jakim będzie paliwo oraz surowców wtórnych do dalszej przeróbki.

Segregacja odpadów na poszczególne frakcje oraz ich rozdrabnianie odbywać się będzie w poszczególnych stopniach ciągu technologicznego, dla którego dobrano zestaw urządzeń umożliwiających sprawne przeprowadzenie tych czynności. Podstawą do doboru ciągu technologicznego była ilość odpadów (masa odpadów) komunalnych, z przemysłu drzewnego z Hajnówki oraz z okolicznych miejscowości. Zamontowana w zakładzie linia technologiczna posiada szereg rozwiązań ograniczających emisję pyłów i odorów poprzez zastosowanie filtrów, natężenia hałasu poprzez zastosowanie z zieleni wysokiej i niskiej itp. Odpady zielone (biomasa: liście, gałęzie a w okresie późniejszym odpady biodegradalne) będą kompostowane.

Główne funkcje zakładu to:

odzysk materiałowy surowców wtórnych (recykling),
produkcja paliw o określonych właściwościach z przeznaczeniem dla elektrociepłowni,
kompostowanie pryzmowe czystej biomasy z selektywnej zbiórki,
przerób odpadów budowlanych.

Zastosowana technologia pozwala na przyjęcie i przetworzenie następujących grup
odpadów:
1) do 32 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych (w części mechanicznej) i do 15 000 Mg/rok  frakcji podsitowej  pochodzącej z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (w części biologicznego instalacji MBP)
2) do 5 000 Mg/rok odpadów opakowaniowych
3) do 20 000 Mg/rok odpadów wysokoenergetycznych, nienadających się do wykorzystania surowcowego, ale stanowiących odpowiedni materiał do produkcji paliwa alternatywnego
4) do 20 000 Mg/rok zmieszanych odpadów budowlanych
5) do 4000 Mg/rok  selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

TOP
WSTECZ
Skip to content Secured By miniOrange