Ogłoszenie nr 2020-OJS042-099553-pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 - postępowanie II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 01.04.2020r., godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

TOP
Skip to content